Μη κατηγοριοποιημένο

Newsletter 01

Η δυσλεξία είναι μία από τις πιο κοινές μαθησιακές δυσκολίες με υψηλή συχνότητα εμφάνισης. Τα άτομα που πάσχουν από αυτή έχουν δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή και μερικές φορές στην αριθμητική. Πρόκειται για μια χρόνια πάθηση που μπορεί να βελτιωθεί με την έγκαιρη διάγνωση. Ωστόσο, οι ενήλικες με δυσλεξία, ιδίως εκείνοι με επιχειρηματικό πνεύμα, χρειάζονται …

Newsletter 01 Read More »

Το προγραμμα

Το πρόγραμμα LEX(e)CONn, “Έξυπνη επιχειρηματικότητα για άτομα με δυσλεξία” είναι μια εταιρική σχέση συνεργασίας Erasmus+ διάρκειας 28 μηνών στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, η οποία ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική συνεργασίας της ΕΕ για την πολιτική εκπαίδευσης ενηλίκων 2019-2027, εστιάζοντας κυρίως στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για ενήλικες με δυσλεξία μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων εργαλείων και μεθοδολογιών.

Scroll to Top