Newsletter 02

Yetişkin eğitimi alanında Erasmus+ programı desteğiyle yürütülmekte olan Disleksili Bireyler için Akıllı Girişimcilik” konulu LEX(e)CON projesinin uluslararası ortakları en iyi uygulamaların derlenmesi ve içerik üretimine yönelik uygulamalı araştırmaları yürütmeye başladı. Ortak sorunların tespit ettikten sonra, proje süreçleri ve çıktılarını etkinleştirmek üzere, proje üyeleri ileri araştırma yöntemlerini kullanarak en iyi uygulama referanslarına ulaşıp, sahadan da elde ettiği bilgiyi işleyerek, LEX(e)CON Analiz Raporunu kamuoyuyla paylaştılar. Böylece, proje konsorsiyumu proje çıktılarının üretiminde önemli ilk büyük adımı attılar.

LEX(e)CON Analiz Raporu, bilimsel ikincil bilgi kaynaklarına ek olarak, proje üyelerinin disleksik bireylere profesyonel destek vermekte olan uzmanlardan niteliksel araştırma ile elde ettiği bulguları da sunmaktadır. Avusturya, Macaristan, İspanya ve Türkiye’deki uzmanların yetişkin disleksik bireylere özel tasarlanması amaçlanan bir girişimcilik eğitimindeki konulara ek olarak, bu eğitim için yenilikçi pedegojik yöntemler ve kapsayıcı ileri teknikler önererek, eğitim tasarımının etkinliğini en yükseğe taşıyacak nitelikte girdi sağlamışlardır. Proje raporu kamu oyuna projenin internet erişim sayfasından duyurulmuştur.

Projenin ilk çıktısı olan, en iyi uygulamalar raporu, projenin çerçevesi için ana yönergeleri ve daha sonrasında Çevrimiçine taşınacak eğitim materyalini geliştirmek için ilham verici rol modelleri oluşturması beklenen disleksik bireylere özel durum ve ihtiyaç analizidir.

Bu ilk rapor ayrıca, disleksi alanında ilgili bireylerin yanı sıra bu alanda uzman gerçek veya tüzel kişilerin faydalanabileceği, kendi profesyonel işlerine entegre edebileceği veya Disleksi programlarında gönüllü çalışmak isteyen kişiler için de bir rehber olarak kullanabileceği, aktarılabilirlik değerine sahip bir çıktı niteliğindedir.

Proje faaliyetleri, sonuçları ve ilgili raporlar hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, proje internet erişim sitesindeki “Çıktılar” sekmesini ziyaret edebilirsiniz: www.lexeconproject.com/results.

Proje ortakları, yakın zaman önce, 20 ve 21 Ekim 2022 tarihlerinde ikinci uluslararası proje toplantısını, Yunanistan’ın, Volos kentinde düzenlediler. Konsorsiyumun liderleri, projenin sonraki süreçlerine odaklandılar. Son olarak, özelikle disleksi ekseni de dahil olmak üzere, diğer özel ihtiyaçları olan bireyler için girişimciliğe özel çeşitli eğitim fırsatlarının önemini de tartıştılar.

İlginiz için çok teşekkür ederiz ve lütfen, LEX(e)CON projesi gelişmeleri ve bültenleri için projenın sosyal medya ve internet adresinden takip etmeye devam edin.

www.lexeconproject.com

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2021-2-AT01-KA220-ADU-000048225

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll to Top