LEX(e)CON

Smart Entrepreneurship for People with Dyslexia

PROJE

LEX(e)CON projesi, “Disleksili Bireyler için Akıllı Girişimcilik”, Yetişkin Eğitimi alanında 28 aylık bir Erasmus+ işbirliği ortaklığıdır. LEX(e)CON, yenilikçi eğitim araçları ve metodolojileri geliştirerek disleksik yetişkinler için girişimciliği artırmaya odaklanarak 2019-2027 AB yetişkin eğitimi politikası işbirliği stratejisi ile uyumludur.

PROJE ÇIKTILARI

LEX(e)CON, geniş adıyla “Disleksili Bireyler için Akıllı Girişimcilik” projesi, aşağıdaki hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır:

 • Farkındalık: okulda yeterli desteğe sahip olmayan birçok disleksili yetişkin hakkında yetişkin eğitiminde farkındalık yaratmak. Özellikle Türkiye, Yunanistan veya Macaristan gibi ülkelerde.
 • Yetişkin Eğitimlerini Çeşitlendirmek: Girişimcilik konusunda, özellikle de öğrenme güçlüğü çeken bireylere özel uzmanlaşmış ve kapsayıcı bir eğitim programı tasarlamak.
 • Disleksik Bireylerin Kişilerin Katılımı: Disleksik bireylerin kendi iş fikirlerini bir girişim kurarak hayata geçirmelerine destek olmak ve mevcut iş yerlerinde üst kademe yönetim pozisyonlarına ulaşmaları için kariyerlerine destek olmak.

Proje Konsorsiyumu, 28 ay sürecek olan projede aşağıdaki sonuçlara ulaşmayı hedeflemiştir:

 • PR1 – Analiz Raporu: Disleksik bireylerin girişimcilik için durum ve ihtiyaçlarının tespit edecek bir raporun hazırlanması.
 • PR2 – Eğitim Programı: Disleksik bireyler için özel eğitim uzmanları, disleksik yetişkinlerle çalışan kurum veya kuruluşlar ile ilgili diğer yetişkinler için kapsayıcı bir eğitim programı.
 • PR3 – Öğrenme Platformu: Proje ortaklarının geliştireceği tüm didaktik materyalin yükleneceği, böylece hedef öğrencilere daha erişilebilir olacağı bir dijital öğrenme platformu.
 • PR4 -Sertifikasyon: Eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılar için tasarlanacak olan ISO 17024 onaylı “Disleksi TED Business Trainer” sertifikası.

HEDEF GURUPLAR

 • Girişimcilik potansiyellerini ve becerilerini artırmak için yeni metodoloji ve araçlardan yararlanacak, disleksi güçlüğü ile yaşayan yetişkinler.
 • Yetişkin eğitimi sağlayıcıları: eğitim programları yelpazelerini, mevcut eğitim programlarıyla ilgili özel eğitim programları ile zenginleştirmek isteyen yetişkin eğitimi uzmanları.
 • Özel eğitim sağlayıcıları: özel eğitim merkezi personeli, profesyonel yetişkin desteği, yerel veya bölgesel iş geliştiricileri.
 • İş geliştiriciler: İş geliştiriciler, iş geliştirme ajansları, kuluçka merkezleri, danışmanlar, kamu yöneticleri ve yerel kalkınma uzmanları gibi yeni ve atıl becerilerin geliştirilmesinde destekleyen girişimcilik ve özel eğitim ekosistemleri içindeki çeşitli aktör veya karar vericiler.

LEX(e)CON

Smart Entrepreneurship for People with Dyslexia

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2021-2-AT01-KA220-ADU-000048225

Scroll to Top